Laadukas viestintä ei ole isojen etuoikeus

Pieni toimija

Kauppalehti kirjoitti eilen viestintätoimistojen kuumasta kisasta. Digitalisaatio ja verkkopohjaisen vuorovaikutuksen jatkuva lisääntyminen ovat tehneet ammattitaitoisesta viestinnästä elinehdon yrityksille. Ilman toimivaa viestintää ja läsnäoloa sosiaalisessa mediassa, yritykset olisivat suuressa vaarassa hävitä kilpailijoilleen ja kuihtua pois markkinoilta. Kilpajuoksu ei ole pelkästään viestintätoimistojen välinen, vaan siihen on nykyään pakko osallistua kaikkien, jotka tarvitsevat vuorovaikutusta muiden kanssa.

Strategista kilpavarustelua…

Toimiva viestintä on yhä tiiviimmin kytköksissä yrityksen tai järjestön strategiaan ja voimakkaimmillaan tämä voi tarkoittaa jopa sitä, että viestintä lopulta ohjaa koko organisaation toimintaa. Tästä syystä viestintätoimistoilla on oltava perinteisen viestintäammattitaidon lisäksi valtavasti osaamista ja ymmärrystä asiakkaidensa toimialoilta.

Suuret viestintätoimistot ovat usein keskittyneet suurten asiakkaiden suuriin projekteihin. Menestyvien yritysten välinen viestinnällinen kilpavarustelu johtaa yhä suurempiin voittoihin verrattuna niihin toimijoihin, joilla ei ole tukenaan viestinnän ammattilaisia.

… ja resurssiviisautta.

Mitä sellainen pieni organisaatio voi tehdä, jolla ei ole varaa ostaa viestintätoimistojen palveluita tai palkata markkinointiosastoa? Tarkoittaako tämä automaattisesti sitä, että pienet yhdistykset ja mikroyritykset ovat tuomittuja häviämään kilpailun näkyvyydessä ja sen myötä niiden toimintaedellytykset pienenevät entisestään? Ei välttämättä.

Yhteisöagentti ei ole viestintätoimisto, vaan kansalaistoimija. Uskon, että jokaisella on oikeus laadukkaaseen viestintään. Strateginen osaamiseni kansalaisyhteiskunnan tai mikroyrittäjyyden aloilta on pientenkin yhdistysten ja yksinyrittäjien käytettävissä. Agentti keskustelee, suunnittelee, toteuttaa, kouluttaa ja ylläpitää. Säästät aikaa ja maksat vain tuloksista, etkä niistäkään paljoa. Ota yhteisöagentti avuksesi ja tueksesi.

Mikä on Yhteisöagentti?

Mikä Yhteisöagentti on ja mitä sellainen tekee? Lyhyesti sanottuna Yhteisöagentti toimii pienten toimijoiden tukena digitaalisten välineiden käytössä antamalla neuvoja ja tekemällä työt puolestasi.

2010-luvulla yrityksissä ja järjestöissä ovat lisääntyneet yhteisömanagerien (community manager) tittelit. Yhteisömanageri on henkilö, joka vastaa organisaation viestinnästä moderneilla työkaluilla: verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Yhteisömanagerit vahvistavat suurten yritysten verkkoläsnäoloa ja parantavat julkisuuskuvaa. Yritysten verkkosisällöt kasvavat ja yhteisömanagerin avulla yritys pysyy ajan hermolla jatkuvan asiakaskommunikaation avulla.

Samaan aikaan monet pienet yritykset ja yhdistykset kamppailevat olemassaolostaan tietoverkkojen ulkopuolella. Yhdistyksen jäsenmäärä kutistuu kutistumistaan, vaikka paikallislehdessä oli kahden rivin ilmoitus ja putkimiehen puhelin ei soi, vaikka numero löytyy kyllä puhelinluettelosta. Pitäisi sinne internetiin mennä, mutta mitenköhän se tapahtuu, eikä oikein ole aikaakaan. Eihän internet tietenkään tavoita koko Suomen kansaa, mutta yhä useampi turvautuu Googleen etsiessään ammattilaisia ja kansalaistoimintaa.

Yhteisöagentti toimii toimeksiantajayhteisöjensä lukuun helpottamalla niiden sähköistä viestintää. Yhteisöagentti tarjoaa laajaa palvelukokonaisuutta viestintästrategioiden ja verkkosisältöjen suunnittelusta verkkoläsnäolon kokonaishallintaan ja graafisisista töistä it-tukitehtävien kautta yleisökoulutuksiin. Kaikki palvelut räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan ja toteutetaan ammattitaidolla.

Helpoin tapa valjastaa internet hyötykäyttöön on antaa Yhteisöagentin hoitaa organisaatiosi webmasterin, yhteisömanagerin ja it-tuen tehtävät. Miksi tekisit itse, kun Yhteisöagentti voi tehdä sen puolestasi?