Laadukas viestintä ei ole isojen etuoikeus

Kauppalehti kirjoitti eilen viestintätoimistojen kuumasta kisasta. Digitalisaatio ja verkkopohjaisen vuorovaikutuksen jatkuva lisääntyminen ovat tehneet ammattitaitoisesta viestinnästä elinehdon yrityksille. Ilman toimivaa viestintää ja läsnäoloa sosiaalisessa mediassa, yritykset olisivat suuressa vaarassa hävitä kilpailijoilleen ja kuihtua pois markkinoilta. Kilpajuoksu ei ole pelkästään viestintätoimistojen välinen, vaan siihen on nykyään pakko osallistua kaikkien, jotka tarvitsevat vuorovaikutusta muiden kanssa.

Strategista kilpavarustelua…

Toimiva viestintä on yhä tiiviimmin kytköksissä yrityksen tai järjestön strategiaan ja voimakkaimmillaan tämä voi tarkoittaa jopa sitä, että viestintä lopulta ohjaa koko organisaation toimintaa. Tästä syystä viestintätoimistoilla on oltava perinteisen viestintäammattitaidon lisäksi valtavasti osaamista ja ymmärrystä asiakkaidensa toimialoilta.

Suuret viestintätoimistot ovat usein keskittyneet suurten asiakkaiden suuriin projekteihin. Menestyvien yritysten välinen viestinnällinen kilpavarustelu johtaa yhä suurempiin voittoihin verrattuna niihin toimijoihin, joilla ei ole tukenaan viestinnän ammattilaisia.

… ja resurssiviisautta.

Mitä sellainen pieni organisaatio voi tehdä, jolla ei ole varaa ostaa viestintätoimistojen palveluita tai palkata markkinointiosastoa? Tarkoittaako tämä automaattisesti sitä, että pienet yhdistykset ja mikroyritykset ovat tuomittuja häviämään kilpailun näkyvyydessä ja sen myötä niiden toimintaedellytykset pienenevät entisestään? Ei välttämättä.

Yhteisöagentti ei ole viestintätoimisto, vaan kansalaistoimija. Uskon, että jokaisella on oikeus laadukkaaseen viestintään. Strateginen osaamiseni kansalaisyhteiskunnan tai mikroyrittäjyyden aloilta on pientenkin yhdistysten ja yksinyrittäjien käytettävissä. Agentti keskustelee, suunnittelee, toteuttaa, kouluttaa ja ylläpitää. Säästät aikaa ja maksat vain tuloksista, etkä niistäkään paljoa. Ota yhteisöagentti avuksesi ja tueksesi.